پژوهشی
نقش و کارکرد بسیج در تحقق انتظام ملی و امنیت داخلی
نقش و کارکرد بسیج در تحقق انتظام ملی و امنیت داخلی

عباس نیل فروشان؛ حمید نقی زاده؛ محمد جوانمرد؛ مهدی جواهری

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 9-33

چکیده
  امروزه پرداختن به موضوع انتظام و امنیت در حوزه‌ها و قلمروهای گوناگون، از بحث‌انگیزترین مباحث سیاسی و استراتژیک به‌شمار می‌آید. عوامل، آرمان و مؤلّفه‌های دخیل در انتظام و امنیت نیز از اهمیت ویژه‌ای ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی و تبیین فلسفه و ماهیت دفاع مقدس از منظر حضرت امام (ره)
بررسی و تبیین فلسفه و ماهیت دفاع مقدس از منظر حضرت امام (ره)

سید هادی زرقانی؛ فاطمه بخشی شادمهری؛ نرگس حجی پناه؛ فرزاد عابدی شجاع

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 35-65

چکیده
  با حمله نظامی عراق به ایران، نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران با یکی از بزرگترین تهدیدات سیاسی-امنیتی مواجه شد. حضرت امام به عنوان رهبر انقلاب، در مواجهه با این تهدید، تدابیر و راهبردهای مختلفی را مدنظر ...  بیشتر
پژوهشی
تبیین الگوی شایستگی فرماندهی و مدیریت در هشت سال دفاع مقدس؛ مطالعه موردی شهید احمد کاظمی
تبیین الگوی شایستگی فرماندهی و مدیریت در هشت سال دفاع مقدس؛ مطالعه موردی شهید احمد کاظمی

مریم نساج

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 67-85

چکیده
  مدیریت و فرماندهی لازمه هر حرکت دسته جمعی است. از جمله فرماندهان و مدیران موفق، شهید احمد کاظمی است. این پژوهش کیفی به روش داده بنیاد متنی و تحلیل مضمون به تبیین الگوی فرماندهی و مدیریتی شهید احمد کاظمی ...  بیشتر
پژوهشی
مبانی فقهی جنگ تحمیلی به عنوان( جرم سازمان یافته ی بغی) و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه امام خمینی (ره)
مبانی فقهی جنگ تحمیلی به عنوان( جرم سازمان یافته ی بغی) و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه امام خمینی (ره)

تیمور طاهرلو؛ طیبه عارف نیا؛ فریبا پهلوانی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 87-108

چکیده
  جنگ تحمیلی بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم بعثی عراق ازشهریور 1359تا مرداد1367 ه ش به طول انجامید امام خمینی ره با استناد به آیه 9 سوره حجرات، تجاوز رژیم بعثی عراق را تحت عنوان جرم بغی معرفی میکند ؛ در فقه اسلامی ...  بیشتر
پژوهشی
مدیریت لجستیک نظامی در شرایط بحران (مورد مطالعه: شکست حصر آبادان)
مدیریت لجستیک نظامی در شرایط بحران (مورد مطالعه: شکست حصر آبادان)

مصطفی لطفی جلال آبادی؛ شعبان مرادی؛ مهدی بیرقی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 109-134

چکیده
  کشور ما از جمله کشورهایی است که با بحران‌های مختلفی مواجه می شود از جمله زلزله، جنگ، همه‌گیری یک بیماری واگیردار و .. از جمله بحران‌هایی که تا کنون مواجه شده است جنگ تحمیلی بود. اگر چه تحقیقات زیادی در ...  بیشتر
پژوهشی
نقش فرهنگ دینی ومعنوی و بن‌مایه‌های عرفانی در افزایش استقامت و قدرت رزمی رزمندگان درهشت سال دفاع مقدس از دیدگاه شهیدآوینی
نقش فرهنگ دینی ومعنوی و بن‌مایه‌های عرفانی در افزایش استقامت و قدرت رزمی رزمندگان درهشت سال دفاع مقدس از دیدگاه شهیدآوینی

سیده زهرا حسینی نیا؛ صابر امامی؛ امیر اسماعیل آذر

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 135-155

چکیده
  پژوهش حاضر در نظر دارد کتاب گنجینۀآسمانی آوینی را از منظر تأثیر نیروهای معنوی و دینی در ارتقای روحیۀ رزمی رزمندگان دفاع مقدس بررسی کند؛ بنابراین برای فهم بهتر تلاش آوینی در ارائۀ بعد معنوی رزمندگان هشت ...  بیشتر
پژوهشی
کاوشی در سبک زندگی همسران شهدا جنگ تحمیلی: یک مطالعه کیفی
کاوشی در سبک زندگی همسران شهدا جنگ تحمیلی: یک مطالعه کیفی

مرضیه محمدی نیکو؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ شکوفه متقی دستنائی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 157-183

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی کیفی ابعاد سبک‌زندگی همسران شهدا دوران 8 ساله دفاع مقدس بود. روش پژوهش حاضر کیفی با رویکرد پدیدارشناختی بود. جامعه پژوهش حاضر، تمامی همسران شهدا شهر یزد بودند که از این میان 17 نفر ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی و ارزیابی راهبردهای رژیم بعث عراق در جنگ با جمهوری اسلامی ایران
بررسی و ارزیابی راهبردهای رژیم بعث عراق در جنگ با جمهوری اسلامی ایران

حسین علایی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 185-208

چکیده
  در این پژوهش به بیان و ارزیابی راهبردهای حکومت بعثی عراق در جنگ با جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود و تحولات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات آن کتابخانه‌ای، ...  بیشتر
پژوهشی
به کارگیری تسلیحات شیمیایی توسط رژیم بعث عراق بر علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی کشورها
به کارگیری تسلیحات شیمیایی توسط رژیم بعث عراق بر علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی کشورها

محمد ستایش پور

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 209-226

چکیده
  تسلیحات شیمیایی، به رغم فناوری ساده، قدرت تخریب بسیار بالایی دارند. نیروهای رژیم بعث با حمایت کشورهای دیگر، به کارگیری تسلیحات شیمیایی علیه ایران را از 23 دی ماه 1359، یعنی از همان اوان آغاز دفاع مقدس، آغاز ...  بیشتر