دوره 8 (1401)
دوره 7 (1400)
دوره 6 (1399)
دوره 5 (1398)
شماره 4
((این شماره فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس با تاخیر و در سال 1399 منتشر می شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.))
شماره 3
((این شماره فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس با تاخیر و در سال 1399 منتشر می شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.))
شماره 2
((این شماره فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس با تاخیر و در سال 1399 منتشر می شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.))
شماره 1
((این شماره فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس با تاخیر و در سال 1399 منتشر می شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.))
دوره 4 (1397)
دوره 3 (1396)
دوره 2 (1395)
ترویجی
جلوه های ادبیات پایداری در داستان کاوه و ضحاک شاهنامه
جلوه های ادبیات پایداری در داستان کاوه و ضحاک شاهنامه

سیده الهه حسینی شعار؛ صدیقه رضایی؛ غلامرضا شهسواری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 9-31

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1398.5.1.1.3

چکیده
  ادبیات پایداری، به طور کلی به آثاری گفته می­شود که مضمون اصلی آن‌ها مقاومت و پایداری است؛ خواه این مقاومت از نوع جنگ با دشمن خارجی باشد و خواه در مقابل یک اندیشه و ایدئولوژی. شاهنامه از برجسته­ترین ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی روش‌‌ها و میزان آشنایی دانش‌آموزان با ارزش‌های دفاع مقدس مطالعۀ موردی: شهرستان بجنورد
بررسی روش‌‌ها و میزان آشنایی دانش‌آموزان با ارزش‌های دفاع مقدس مطالعۀ موردی: شهرستان بجنورد

محبوبه سلیمان پورعمران؛ سهراب حاتم زاده؛ حسین یوسفی فر؛ مجتبی سیاح

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 33-51

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1398.5.1.2.4

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی روش‌‌ها و میزان آشنایی دانش‌‌آموزان دورۀ متوسطه شهرستان بجنورد با ارزش‌های دفاع مقدس انجام شده است. روش پژوهش توصیفی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان ...  بیشتر
پژوهشی
جایگاه دفاع مقدس در برنامه های درسی و آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش؛ ارزیابی، آسیب شناسی و پیشنهادهای راهبردی
جایگاه دفاع مقدس در برنامه های درسی و آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش؛ ارزیابی، آسیب شناسی و پیشنهادهای راهبردی

امیرحسین الهامی؛ مجید آرش

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 53-70

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1398.5.1.3.5

چکیده
  به‌دلیل اهمیت بنیادین آموزش ­های عمومی در انتقال ارزش­های فرهنگی و اجتماعی برای گروه­ های سنی پایه و نقش راهبردی آن در جامعه‌پذیری نسل آینده کشور؛ تولید محتوای فاخر، متناسب با معارف گران‌سنگ ...  بیشتر
پژوهشی
انگیزۀ شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد برای حضور در جبهه‌ها: تحلیل محتوای وصیت‌نامۀ شهدا
انگیزۀ شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد برای حضور در جبهه‌ها: تحلیل محتوای وصیت‌نامۀ شهدا

علی باقری دولت آبادی؛ جواد شاکریان

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 71-93

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1398.5.1.4.6

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل محتوای وصیت‌نامۀ شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد برای پی بردن به انگیزۀ شهدا در دفاع مقدس است. اهمیت این پژوهش به دو موضوع باز می‌گردد؛ نخست انجام نشدن پژوهشی همسان دربارۀ ...  بیشتر
ترویجی
تبیین مؤلفه های اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس
تبیین مؤلفه های اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس

محمدرحیم عیوضی؛ ملیحه حاجی حسن

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 95-113

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1398.5.1.5.7

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائلی که بیش از هشت سال، تمام ارکان جمهوری اسلامی را تحت شعاع قرار داد و تبدیل به مسئلۀ سیاسی جهان شد، مسئلۀ دفاع مقدس بود که با مدیریت و رهبری هوشمندانۀ امام‌خمینی(ره)، این بحران در ...  بیشتر
ترویجی
تحلیل مضمون برکات دفاع مقدس در اندیشۀ امام‌خمینی(ره)
تحلیل مضمون برکات دفاع مقدس در اندیشۀ امام‌خمینی(ره)

اسماعیل خان احمدی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 115-136

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1398.5.1.6.8

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین برکات دفاع مقدس در اندیشۀ‌ امام‌خمینی(ره) است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل ‌مضمون که در علوم‌انسانی کاربردهای فراوان دارد، اقدام به گرد‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات ...  بیشتر