دوره 9 (1402)
دوره 8 (1401)
دوره 7 (1400)
دوره 6 (1399)
دوره 5 (1398)
شماره 4
((این شماره فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس با تاخیر و در سال 1399 منتشر می شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.))
شماره 3
((این شماره فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس با تاخیر و در سال 1399 منتشر می شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.))
شماره 2
((این شماره فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس با تاخیر و در سال 1399 منتشر می شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.))
شماره 1
((این شماره فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس با تاخیر و در سال 1399 منتشر می شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.))
دوره 4 (1397)
دوره 3 (1396)
دوره 2 (1395)
پژوهشی
اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران از طریق آسیای مرکزی و راهکارهای مقابله با آن
اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران از طریق آسیای مرکزی و راهکارهای مقابله با آن

ابوالحسن کبیری؛ پیمان کاویانی فر

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 51-70

چکیده
  جایگاه آسیای مرکزی در عمق تمدنی ایران برجسته و میزان تأثیرگذاری آن بر منافع و امنیت ملی ایران چشمگیر است. با فروپاشی شوروی، محیط امنیتی پیرامون ایران در آسیای مرکزی دست‌خوش دگرگونی عمیقی شد. هم‌زمان ...  بیشتر
پژوهشی
راهبرد عربستان سعودی در بحرین و تأثیر آن بر جبهۀ مقاومت
راهبرد عربستان سعودی در بحرین و تأثیر آن بر جبهۀ مقاومت

سید شمس الدین صادقی؛ قدرت احمدیان؛ سارا زارع

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 29-45

چکیده
  سیاست خارجی عربستان سعودی به شدت متأثر از ایدئولوژی وهابیت است. عربستان نگران افزایش نفوذ ایران و به دنبال حذف یا کاستن از نقش آن در منطقه است. این پژوهش می‌کوشد تا با دید هویتی رویکرد غالب سیاست خارجی ...  بیشتر
پژوهشی
مسئولیت کیفری تخریب‌کنندگان محیط‌زیست در سایۀ امنیت زیست محیطی
مسئولیت کیفری تخریب‌کنندگان محیط‌زیست در سایۀ امنیت زیست محیطی

امیرمهدی صالحی مقدم؛ علی بهرامی نژاد؛ یوسف درویشی هویدا

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 47-65

چکیده
  تخریب محیط‌ زیست یکی از چالش‌های زیست‌محیطی است که بر امنیت ملی و زیستی کشور تأثیر به‌سزایی می‌گذارد. از این روی مسئولیت کیفری و مجازات، پاسخ و واکنشی است که جامعه در برابر جرایم زیست‌محیطی از خود ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی نقش سیاست‌گذاری‌های تولید و اشتغال(مطالعۀ موردی: صنایع نساجی)
بررسی نقش سیاست‌گذاری‌های تولید و اشتغال(مطالعۀ موردی: صنایع نساجی)

مصطفی تجملی؛ محمد علی عبدالله زاده؛ ابوالقاسم طاهری

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 67-81

چکیده
  صنعت نساجی و پوشاک در ایران، سالیان اخیر به دلایل گوناگون دچار نوساناتی در وضع بازار و تولید شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی برخی از شرکت‌های بزرگ آن با رکود روبه‌رو و تا آستانۀ ورشکستگی پیش رفته‌اند. بهره‌گیری ...  بیشتر
پژوهشی
تحلیل جغرافیای فرهنگی و معنایی جنگ تحمیلی با رویکرد زبان شناسی
تحلیل جغرافیای فرهنگی و معنایی جنگ تحمیلی با رویکرد زبان شناسی

رشید خلف زاده؛ میثم رستمی؛ حجت الله جهانی راد

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 83-102

چکیده
  همزمان با وقوع جنگ تحمیلی 8 ساله، نوعی تبلور فرهنگ دفاع از ارزش­ها و فرهنگ و تمدن در بین ایرانیان شکل گرفت. این ویژگی­ها نوعی از حس مقدس مکانی را به انسان ایرانی تلقین می­کند. این مفاهیم وارد زبان ...  بیشتر
پژوهشی
اقدامات پیشگیرانه و سرکوب‌گرانه علیه جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی در حقوق بین‌الملل
اقدامات پیشگیرانه و سرکوب‌گرانه علیه جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی در حقوق بین‌الملل

محمد محمدی؛ علی پورقصاب امیری؛ حسن سلیمانی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 103-126

چکیده
  مبارزه با جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی، با اقدامات پیشگیرانه و سرکوب‌گر، از مجرای همکاری دولت‌ها میسر است. کنوانسیون پالرمو دولت‌ها را در زمینۀ استفاده از تدابیر پیشگیرانه تشویق به همکاری نموده و مادۀ ...  بیشتر
پژوهشی
وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران
وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران

سعید چهرآزاد

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 127-144

چکیده
  مقاله حاضر با اتکاء به این مفروض که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دروان پسا دفاع مقدس صرفا با رهیافت­های مادی­گرایانه و عینیت­محورانه قابل تفسیر، تبیین و مطالعه نمی­باشد، درصدد تحلیل و واکاوی ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی رویکرد ایالات‌متحدۀ آمریکا علیۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تمرکز بر اقدام دونالد ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی
بررسی رویکرد ایالات‌متحدۀ آمریکا علیۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تمرکز بر اقدام دونالد ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی

روح اله ملکی عزین آبادی؛ سید محمدرضا موسوی؛ محمدصادق جلالی راد

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 129-159

چکیده
  تقابل با جمهوری اسلامی ایران همواره شاخص اصلی سیاست خارجی ایالات‌متحده در غرب آسیا بوده است. بیش از یک دهه است که برخی شاخه‌ها و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت تحریم‌های ایالات‌متحده قرار ...  بیشتر