دوره 8 (1401)
دوره 7 (1400)
دوره 6 (1399)
دوره 5 (1398)
شماره 4
((این شماره فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس با تاخیر و در سال 1399 منتشر می شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.))
شماره 3
((این شماره فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس با تاخیر و در سال 1399 منتشر می شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.))
شماره 2
((این شماره فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس با تاخیر و در سال 1399 منتشر می شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.))
شماره 1
((این شماره فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس با تاخیر و در سال 1399 منتشر می شود. به دلیل رعایت تسلسل شمارگان فصلنامه، تاریخ آن به سال 1398 است.))
دوره 4 (1397)
دوره 3 (1396)
دوره 2 (1395)
پژوهشی
گفتمان مقاومت شهید قاسم سلیمانی در دیپلماسی و روابط بین‌الملل
گفتمان مقاومت شهید قاسم سلیمانی در دیپلماسی و روابط بین‌الملل

سروش امیری؛ جواد کیانی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 9-30

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای جنوب‌غرب آسیا، تنها کشوری است که از دوران انقلاب اسلامی و در زمان جنگ هشت‌سالۀ تحمیلی و جنگ‌های دوم و سوم در غرب آسیا با روحیۀ مقاومت و همبستگی، در برابر قدرت‌های ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی رخدادهای ماه مبارک رمضان 1357 و تأثیر آن در روند پیروزی انقلاب اسلامی
بررسی رخدادهای ماه مبارک رمضان 1357 و تأثیر آن در روند پیروزی انقلاب اسلامی

علی جدیدی؛ سید حکمت الله هاشمی پور؛ احمد لعبت فرد؛ طاهره ظفری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 31-48

چکیده
  چکیده: ماه مبارک رمضان از ماه‌های یگانه و با ظرفیت فراوان برای بهره‌برداری و فرصتی برای شتاب بخشیدن به نیروها و چرخ‌های پرتوان انقلاب اسلامی بود. بهره‌گیری از ظرفیت‌های این ماه روند انقلاب را وارد ...  بیشتر
ترویجی
بررسی نقش زنان در دفاع مقدّس براساس خاطرهنوشت یکشنبۀآخر (خاطرات معصومه رامهرمزی)
بررسی نقش زنان در دفاع مقدّس براساس خاطرهنوشت یکشنبۀآخر (خاطرات معصومه رامهرمزی)

ثمر میری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 49-68

چکیده
  حضور بانوان در دوران هشت سالۀ دفاع مقدّس، بسیار درخشان است. خدمات بانوان در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، درمانی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، سیاسی و حتّی نظامی را نمی‌توان نادیده گرفت. آن‌ها گاه در نبرد رویارو ...  بیشتر
پژوهشی
تحلیل ملاحظات گسترش مناسبات راهبردی ایران و چین
تحلیل ملاحظات گسترش مناسبات راهبردی ایران و چین

علی شمشیری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 69-84

چکیده
  کشورهای جهان در راستای گسترش تعاملات توسعه‌ای، در پی گسترش روابط با قدرت­های جهانی بوده که دارای نقش قابل توجهی در ابعاد مختلف جهانی هستند تا از این طریق بتوانند در دستیابی به سیاست­های خود پتانسیل ...  بیشتر
پژوهشی
سردار سلیمانی و بسیج مردمی در عراق و سوریه (زمینه های شکل گیری تا نقش و نیات شهید سلیمانی)
سردار سلیمانی و بسیج مردمی در عراق و سوریه (زمینه های شکل گیری تا نقش و نیات شهید سلیمانی)

محسن شفیعی سیف آبادی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 85-109

چکیده
  چکیده: شکل‌گیری نهادی مردمی در گفتمان جمهوری اسلامی ایران به نام «بسیج» و تکرار این تجربه در سوریه با نام «نیروهای دفاع ملی» و در عراق با عنوان «حشدالشعبی»، صرف نظر از معنای انتقال یک ...  بیشتر
پژوهشی
شناسایی و ساختاردهی شایستگی های رفتاری فرماندهان دفاع مقدس
شناسایی و ساختاردهی شایستگی های رفتاری فرماندهان دفاع مقدس

هادی نهادی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1398، صفحه 111-132

چکیده
  در مدل‌سازی شایستگی رهبری، مدل‌هایی که دامنۀ گسترده‌ای از مهارت‌ها را در خود دارند، عملکردهای رهبری را بهتر توصیف و پیش‌بینی می‌کنند. امروزه برنامه‌ریزی منابع انسانی، به رویکرد شایستگی آن یعنی ...  بیشتر