پژوهشی
رفتار و عملکرد سیاسی- نظامی کشورهای منطقه در قبال جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران
رفتار و عملکرد سیاسی- نظامی کشورهای منطقه در قبال جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران

عبدالعلی پورشاسب؛ محسن مرادیان؛ مجید آرش

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 9-47

چکیده
  باوجود آنکه کشورهای منطقه موانع زیادی سر راه جمهوری اسلامی ایران قرار داده و در روند جنگ نقش مهم و موثری ایفا کردند، مع‎الوصف هنوز این نقش به طور کامل و درخور رزمندگان شجاع ایران مورد کنکاش و مداقه قرار ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی و ارزیابی راهبردهای دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی
بررسی و ارزیابی راهبردهای دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی

حسین علایی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 49-73

چکیده
  در این پژوهش به بیان و ارزیابی راهبردهای دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در دوره جنگ تحمیلی پرداخته می شود . شیوه و روش انجام این تحقیق از حیث رویکرد محقق، توصیفی – تحلیلی و از حیث تکنیک جمع‌آوری ...  بیشتر
پژوهشی
دیپلماسی دفاعی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی؛ اهداف، راهبرد و الزامات
دیپلماسی دفاعی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی؛ اهداف، راهبرد و الزامات

مسعود مطلبی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 75-98

چکیده
  دیپلماسی دفاعی به عنوان شیوه نوینی از ارائه توان نظامی، به مثابه سازوکاری است که دولت‎ها می‎کوشند، به‌واسطۀ آن از امتیازات و توانایی‏‎های خود در حوزۀ دفاعی برای وابسته کردن دیگر کشورها به خود، ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی اختیارات حاکم اسلامی در حکم جهاد دفاعی از منظر فقه امامیه
بررسی اختیارات حاکم اسلامی در حکم جهاد دفاعی از منظر فقه امامیه

حسین رجایی؛ علیرضا سلیمی؛ سید علیرضا حسینی؛ محمدحسین ناظمی اشنی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 99-118

چکیده
  موضوع دفاع و آمادگی جامعه اسلامی برای جهاد در راه خدا، از ضروریات بقا و امنیت امت اسلامی است. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه و اختیارات حاکم اسلامی در صدور حکم جهاد دفاعی در انواع مختلف آن، در مبانی اسلامی ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی نقش انگیزه بر مشارکت و حماسه آفرینی مردم در دفاع مقدس و تحقق اهداف جنگ
بررسی نقش انگیزه بر مشارکت و حماسه آفرینی مردم در دفاع مقدس و تحقق اهداف جنگ

اسماعیل خان احمدی؛ مصطفی خودسیانی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 119-144

چکیده
  بررسی نقش انگیزه بر مشارکت و حماسه آفرینی مردم در دفاع مقدس و تحقق اهداف جنگ چکیده: نظر به پیچیدگی صحنه نبرد و فراوانی متغیرها، اهداف متعالی نظام ‌اسلامی در دفاع‌ مقدس و فراوانی متغیرهای مؤثر بر رفتار ...  بیشتر
پژوهشی
شناسایی و جاری سازی ارزش های فرماندهان دفاع مقدس (ارائه یک نظریه داده بنیاد)
شناسایی و جاری سازی ارزش های فرماندهان دفاع مقدس (ارائه یک نظریه داده بنیاد)

پروانه غیبی؛ یوسف محمدی مقدم؛ زهرا علی پور؛ عباسعلی قیومی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 145-174

چکیده
  راهبرد های ارزشی فرماندهان، در راهبری و مدیریت فرهنگ ایثار و دلاوری نقش آفرین است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و سعی دارد تا با الهام از روش داده بنیاد و رویکرد تفسیری، مدل پارادایمیِ " ارزش های ...  بیشتر
پژوهشی
نقش سرمایه فرهنگی در تأمین امنیت داخلی
نقش سرمایه فرهنگی در تأمین امنیت داخلی

رزیتا سپهرنیا؛ محمدطاهر شیخی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 175-195

چکیده
  به نظر می‏رسد ورود به عرصه جدید مناسبات جهانی و برخورداری از تکنولوژی های پیشرفته سبب کاهش کنترل های اجتماعی دولت ها شده و نوع، میزان و اثرگذاری آسیب‏ها و ناامنی‏های اجتماعی بیشتر از گذشته شده است. ...  بیشتر
پژوهشی
تبیین حیات شهداء در عالم برزخ از منظر آیات و روایات
تبیین حیات شهداء در عالم برزخ از منظر آیات و روایات

الماس اسلامی؛ سیده فاطمه حسینی میرصفی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 197-223

چکیده
  شهادت و مرگ پایـان حیات انـسان نیست، انتقال از حیاتی به‌ حیات‌ دیگر و ورود به عـالم‌ جـدیدی‌ است که عالی‌تر و گسترده‌تر از عالم مادی به نام عالم برزخ‌ می باشد؛ حیات برزخی‌ یا‌ جهان پس از مرگ و مراحل ...  بیشتر
پژوهشی
واکاوی وتحلیل چگونگی تبادل اسرای جنگ ایران و عراق(1359-1367)
واکاوی وتحلیل چگونگی تبادل اسرای جنگ ایران و عراق(1359-1367)

غلامرضا علاماتی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 225-247

چکیده
  گرچه جنگ به‌عنوان پدیده‌ای زشت و ناپسند همزاد دیرین تاریخ بشر میباشد ولی گاه درگیر شدن در آن اجتناب‌ناپذیر است؛ زمانی که دولتی اقدام به جنگ و تجاوز بر علیه دولتی دیگر می‌کند ورود مردم و دولت کشور دوم ...  بیشتر