تعداد مقالات: 44
1. تبیین سرچشمه‌های جغرافیای سیاسی تنش و منازعه عراق علیه ایران براساس الگوی‌ های‌پوتیتکا

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-29

ریباز قربانی‌نژاد؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ زهرا احمدی‌پور؛ عبدالعلی قوام


3. مبانی و قالب‌های شعر دفاع مقدس

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-30

توران محمدی؛ مسعود باوان پوری؛ الهام ابراهیمی


6. واکاوی تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران در عرصه جهانی به‌ویژه دفاع مقدس

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 9-30

سعید جهانگیری؛ ناصر گروسی؛ مریم خالقی نژاد


12. ریخت‌شناسی مضمونی(تماتیک) سینمای دفاع مقدس ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-59

رامین اعلایی؛ علی‌اصغر فهیمی‌فر


14. مقالۀ ترویجی بررسی گسترۀ عدالت در وصیت‌نامه‌های شهدای جنگ تحمیلی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 47-62

سیدحسن قریشی کرین؛ حسینعلی قربانی


18. مطالعۀ فنی و تحلیلی طراحی و اجرای پل بعثت

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-84

سجاد صادقی دزکی؛ علی اکبر پوری رحیم


19. مقالۀ ترویجی بررسی خدمات متقابل جنگ و تئاتر در دوران دفاع مقدس

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-82

امید مشهدی عبدالرحمن؛ حسین مسافر آستانه


22. دلایل تداوم جنگ و ناکامی صلح پس از فتح خرمشهر در سال 1361

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 85-122

حسن حضرتی؛ هادی قیصریان فرد


25. مقالۀ ترویجی انسان در فیلم‌های مستند دفاع مقدس

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-94

حمید دهقان‌پور؛ محمد شهبازی